<![CDATA[

FUE hårtransplantation

FUE Hårsäcksgruppsextration är den mest skonsamma och effektiva behandlingen av håravfall

Det finns två olika FUE-tekniker, manuella och motoriserade FUE. Under en FUE-behandling extraherar läkaren noggrant de enskilda hårsäckarna från givarområdet som vanligtvis är på baksidan eller sidorna av huvudet. Hårsäckarna placeras sedan individuellt i mottagarområdet. Du kommer inte känna någon smärta och behandlingen kommer inte att vara synlig. Håret i donatorområdet kommer att förbli som innan behandlingen eftersom detta område är mycket tätt.

Förutom att vara smärtfri för patienten och inte lämna några ärr, så tillåter FUE även läkaren att få ett naturligt resultat genom att bestämma både nyanser och tillväxtriktningen av det transplanterade håret.

Manuell FUE utförs för hand och med hjälp av ett mikroskopiskt rundinstrument - en stansare med en diameter på under 1 mm. Läkaren använder instrumentet för att extrahera hårsäckarna genom att försiktigt vrida instrumentet under huden runt hårsäckarna och dra upp dem en efter en.

Förutom att vara väldigt skonsam så tillåter tekniken läkaren att välja de exakta hårsäckarna som är bäst lämpade för behandlingen.

Motoriserad FUE är en teknik där läkaren använder en så kallad mikromotor eller FUE-motor. En mikromotor är, som namnet antyder, ett runt skarpt instrument med en motor för att extrahera enskilda hårsäckar. Läkaren placerar instrumentets runda blad runt hårsäcken och aktiverar mikromotorn. Den roterar sedan bladet så att den kommer in i huden och extraherar hårsäcken.

Motoriserad FUE-metoden tillåter läkaren att extrahera fler hårsäckar på kortare tid och därigenom minimera längden av behandlingen avsevärt. Detta är en stor fördel vid utförande av omfattande hårtransplantationer.

Kombinationen av dessa beprövade, tillförlitliga och väldokumenterade tekniker möjliggör extraktion av fler hår på kortare tid och ökar överlevnadsgraden hos det transplanterade håret. Detta ger behandlingen ett perfekt resultat.

Gratis konsultation online klicka här

Lion-implanterare

Lion-implanterarpennan är ett nytt och banbrytande instrument för behandling av håravfall.

Lion-implanterarpennan är ett nytt och banbrytande instrument för behandling av håravfall. Den är mycket skonsam för patienten och ger avsevärt bättre resultat jämfört med andra behandlingsmetoder.

Tidigare var läkare tvungna att skära små runda snitt i huden och hårsäckarna där de placerades med en pincett. Lion-implanteraren eliminerar behovet av att skära små snitt i huden och minimerar därigenom ärrbildning och läkningstid. Genom att förkorta läkningstiden efter behandlingen ökar överlevnadsgraden för det transplanterade håret och resultatet blir mycket bättre.

Vid användandet av Choi-implanterare för hårtransplantationer uppnås beprövade och bättre resultat eftersom hårsäckarna kan placeras med mycket större precision under behandlingen.

]]>